Arendusprorektori tegevusvaldkond

Kristi Kerge
Kristi Kerge
rahvusvahelise koostöö juht
MBA (ärijuhtimine)
+372 737 6123
+372 529 7677 (6123)
Ülikooli 18-301
 • Rahvusvahelistumise poliitika kujundamine
 • Ülikooli rahvusvahelistumise arengukava väljatöötamise ja elluviimise koordineerimine
 • Ülikooli institutsionaalse rahvusvahelise suhtluse koordineerimine ja arendamine
 • Ülikooli rahvusvaheliste turundustegevuste koordineerimine ja arendamine
Eveli Soo
Eveli Soo
rahvusvahelise turunduse juht
MA (majandusteadus)
+372 737 6114
+372 523 4831 (6114)
Ülikooli 18-301
 • Ülikooli rahvusvahelise turundustegevuse planeerimine, koordineerimine, arendamine ja kontrollimine
 • Rahvusvahelise turundusalase tegevuse töö korraldamine
Anna Branets
Anna Branets
rahvusvahelise turunduse peaspetsialist
MA (Ukraina keel ja kirjandus)
+372 737 6109
(6109)
Ülikooli 18-301
 • Välisüliõpilaste värbamine
 • Turu-uuringute läbiviimine​ ja turundusplaanide elluviimine, sh rahvusvahelise suveülikooli turundustegevused
 • International Student Ambassadors programmi eestvedamine
Kadri Asmer
protokolli peaspetsialist 0,2 k
MA (kunstiajalugu)
+372 529 9994 (6166)
Ülikooli 18-301
 • Ülikooli autasude ja tunnustamisega seotud protokolliliste tegevuste korraldamine

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Jälgin huviga kunsti võimu “teha häält” – sekkuda ja mõjutada oma kaasaega ning ümbritsevat ruumi. Vaimustun 19. ja 20. sajandi kunstiajaloo peatükkidest, kust peegelduvad vastu ühiskonnas toimunud sotsiaalpoliitilised murdepunktid. Usun, et kunst räägib oma ajast rohkem kui tuhat sõna.  

Lisaks kunstiajalooliste teemade käsitlemisele olen keskendunud ka kureerimise ja kunstikriitika põhitõdede avamisele. Samuti olen rahvusvahelise kunstiteadusliku ajakirja Baltic Journal of Art History peatoimetaja. 

Tiina Jaksman
projektijuht
mag
+372 737 6167
+372 5625 7890 (6167)
Ülikooli 18-301

Projekti ENLIGHT juhtimine

Lauri Randveer
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
+372 737 5510
+372 512 9996 (5510)
Ülikooli 18-305
 • Rahvusvahelist koostööd puudutavate strateegiliste otsuste langetamiseks ja tegevuste planeerimiseks vajaliku info kogumine, analüüs ja aruandlus
 • Ülikooli õppe- ja teadustöö rahvusvahelisuse arendamise toetamine
 • Institutsionaalseid koostöölepinguid puudutavate tegevuste korraldamine – koostööd puudutav teadlasvahetus
Kristel Pedassaar
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
+372 737 6115
+372 504 7716 (6115)
Ülikooli 18-305
Karoliina Vilimaa-Pennarun
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
MA (euroopa õpingud)
+372 737 6164
+372 5345 2565 (6164)
Ülikooli 18-305
 • Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+  KA1 üleilmse õpirände koordineerimine ja programmi raames sissetulevate väliskõrgkoolide töötajate ja õppejõudude vastuvõtmise korraldamine 

Sirje Üprus
välisprotokolli juht 0,6 k
+372 737 5615
+372 509 7117 (5615)
Ülikooli 18-305
 • Rahvusvaheliste protokolli tegevuste korraldamine (külaliste vastuvõtmine ja visiitide korraldamine) 
 • Rahvusvaheliste tellimusprogrammidega seonduva tegevuse korraldamine
Kady Sõstar
protokolli peaspetsialist
MA (religiooniuuringud)
+372 737 5685
+372 511 9188 (5685)
Ülikooli 18-305
 • Ülikooli avalike sündmuste korraldamine​ (akadeemilised traditsioonilised ja erakorralised üritused​)
 • Professorite inauguratsiooniloengute korraldamine​
 • Ülikooli autasude ja tunnustamisega seonduva koordineerimine​ (Rektori tänukirjade ettevalmistamine​)
Pille-Riin Makilla
Pille-Riin Makilla
rahvusvahelise turunduse spetsialist
M.A. (religioonipedagoogika)
+372 526 6706
Ülikooli 18-301
 • Välisüliõpilaste värbamine​ (sotsiaalmeedia kanalid)
 • Osalemine turundusmaterjalide väljatöötamises​ ja turu-uuringute läbiviimisel
 • Suhtlemine Eesti kõrgharidust välismaal tutvustavate partnerorganisatsioonidega​
Merike Tamm
kunstnik 0,2 k
+372 5331 0023
 • Kujundus- ja kalligraafilised tööd
Gerda Palm
juhiabi-stipendiuminõustaja
+372 5428 0821 (3821)
Ülikooli 18-305
Mai Torim
kommunikatsioonispetsialist 0,5 k
MA (hispaania keel ja kirjandus)
+372 553 0766
Ülikooli 18–301
Projekti ENLIGHT kommunikatsiooni korraldamine ülikooli sees ja võrgustikus.
Lotta Saadla
rahvusvahelise suveülikooli spetsialist 0,8 k
Ülikooli 18-301
Anneli Miljan
mobiilsusprogrammide spetsialist
+372 737 5192
+372 515 0184 (5192)
Ülikooli 18-305
 • Töötajakoolituse ja õppejõudude vahetuse mobiilsusprogrammide koordineerimine (väljaminev ränne), sh Erasmus+ ja EMP/Norra stipendiumiprogramm

Rahvusvahelise õpirände keskus

Jaanika Haljasmäe
Erasmuse programmi koordinaator
+372 737 5151
+372 5399 4788 (5151)
Ülikooli 18-134A

 • Projektiga seotud küsimused (KA131)
 • Koostöölepete sõlmimise juhendamine
 • EWP (Erasmus Without Paper) kontakt
 • BIP  (Blended Intensive Program)
 • TÜ tudengite lühiajaline põimitud õpiränne (õpe)

Piret Maiste
üliõpilasvahetuse koordinaator 0,8 k
MSc (turismigeograafia)
+372 737 6270
+372 5382 8271 (6270)
Ülikooli 18–134

Sissetulevad lühiajalised väliskülalisüliõpilased:

 • Ülikoolidevahelised koostöölepingud
 • ISEP programm
 • Erasmus+ üleilmne õpiränne
 • Šveitsi õpirände programm
Piret Saluveer
Erasmuse programmi välispraktika koordinaator
+372 737 6019
+372 5308 1005 (6019)
Ülikooli 18-134B
 • Väljaminevad Erasmus+ programmi praktikandid
 • TÜ tudengite lühiajaline põimitud praktika
 • Rahvusvahelise õpirände keskuse sise- ja välisveebi ning sotsiaalmeedia haldus
Annika Kalda
Erasmuse programmi üliõpilasvahetuse koordinaator
MA (infokorraldus)
+372 737 6085
+372 5382 8262 (6085)
Ülikooli 18-134B
 • Sissetulevad Erasmus+ programmi üliõpilased (EL)
 • Partnerülikoolide tudengite põimitud õpiränne
 • Välistudengite orientatsioonikursuse ettevalmistamine ja läbiviimise koordineerimine
 • Võõrkeelsete ainekursuste nimekirja kooskõlastamine ja uuendamine
Kristi Liivamägi
Kristi Liivamägi
välisõppe koordinaator
MA (inglise keele õpetaja)
+372 737 5800
+372 5346 3350 (5800)
Ülikooli 18–134

Väljaminevad TÜ üliõpilased:

 • Erasmus+ programm
 • Ülikoolidevahelised koostöölepingud
 • ISEP programm
 • Erasmus+ üleilmne õpiränne
 • Šveitsi õpirände programm
Hanna-Annika Kuulmets
väliskülalisüliõpilaste nõustaja 0,5 k
+372 5305 5378
Ülikooli 18–301
 • Väliskülalisdoktorandid
 • Tasulised väliskülalisüliõpilased
 • Sissetulevad praktikandid

Kogude osakond

Kadri Tinn
kuraator (tööleping peatatud) 0,4 k

Kommunikatsiooniosakond

Maria Kullamägi
turundusspetsialist 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Portrait
Urve Põru
administraator-kassapidaja 0,6 k
+372 737 5674
Ilona Piirimägi
kommunikatsioonispetsialist
MA (etnoloogia)
+372 737 6074
Lossi 25
Kadi Küng
külastusjuht (tööleping peatatud) 0,3 k
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Haridusosakond

Portrait
Kärt Soieva
haridusprogrammide kuraator (reaal- ja loodusteadused) 0,5 k
Kadri Põldmaa
mükoloogia kaasprofessor
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 512 0743 (6173)
Marko Prous
elurikkuse genoomika teadur
PhD (zooloogia)
Vanemuise 46
Silvia Luik
turundus- ja kommunikatsioonijuht
MA (muusikateadus)
+372 5193 9339
+372 5193 9339
Lai 40
Veljo Runnel
peaekspert
MSc (zooloogia)
+372 5310 1603
Vanemuise 46-303
Martin Vipp
arendusprojektide peaspetsialist 0,6 k
+372 5667 9409
Kätlin Koser
administratiivjuht
MA (klassiõpetaja)
+372 737 6076
+372 5310 1604
Vanemuise 46-303

Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Botaanilised kogud

Kai Vellak
juhataja 0,5 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 524 6249 (6229)
Lai 40
Mari Müür
kuraator
MSc (bioloogilise mitmekesisuse kaitse)

Geoloogilised kogud

Mare Isakar
peavarahoidja
MSc (geoloogia)
+372 5310 1602
Vanemuise 46-232
Külli Kübar
varahoidja
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 5839
Vanemuise 46-232

Zooloogilised kogud

Villu Soon
zooloogia teadur
PhD (zooloogia)
+372 5310 1601
Vanemuise 46-308
Mati Martin
zoosüstemaatika peaspetsialist 0,5 k
knd (bioloogia)
Vanemuise 46-308
Tarmo Timm
zoosüstemaatika spetsialist 0,1 k
teaduste doktor

Mükoloogilised kogud

Ave Suija
lihhenoloogia kaasprofessor
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemise 46-217
Irja Saar
mükoloogia teadur
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemise 46-217
Irma Zettur
mikrobioloogilise ja mükoloogiliste kogude kuraator 0,75 k
MSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
Vanemuise 46-216, 217
Ede Oja
kuraator 0,5 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemuise 46-217
Marju Vahter
mükoloogia ja mikrobioloogia kogu spetsialist 0,5 k
Vanemuise 46-216
Mari Müür
kuraator
MSc (bioloogilise mitmekesisuse kaitse)
Vanemuise 46-217

Mikrobioloogilised kogud

Irma Zettur
mikrobioloogilise ja mükoloogiliste kogude kuraator
MSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
Vanemuise 46-216, 217
Marju Vahter
mükoloogia ja mikrobioloogia kogu spetsialist 0,5 k
Vanemuise 46-216

DNA ja keskkonnaproovide kogud

Sergei Põlme
zoosüstemaatika peaspetsialist
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 5594 5041
J. Liivi 2-337

Elurikkuse digiarhiivide töörühm

Kessy Abarenkov
elurikkuse informaatika kaasprofessor
PhD (botaanika ja mükoloogia)
J. Liivi 2-334
Peeter Veromann
eElurikkuse visualiseerimise peaspetsialist 0,25 k
Vanemuise 46-304
Kristjan Adojaan
elurikkuse informaatika spetsialist 0,6 k
MSc (bioloogia didaktika)
+372 730 1040
+372 503 9306
Vanemuise 46-304

Tartu Ülikooli botaanikaaed

Jüri Sild
botaanikaaia juhataja
MSc (geneetika)
+372 5608 0344 (6218)
Lai 38

Näituste ja loodushariduse osakond

Reet Mägi
juhataja
mag (Euroopa õpingud)
+372 504 0826 (6073)
Vanemuise 46-249
Aivo Tamm
muuseumipedagoog
+372 511 1724 (3724)
Vanemuise 46-249
Kaarin Hein
projektijuht
PhD (loomaökoloogia)
+372 5693 2730
Lai 40
Külli Kalamees-Pani
loodushariduse koordinaator 0,8 k
MSc (bioloogia didaktika)
+372 534 25101 (3101)
Vanemuise 46-249
Inge Kukk
peaspetsialist 0,6 k
MA (kunstiajalugu)
Vanemuise 46
Tõnu Pani
spetsialist 0,7 k
MSc (geoloogia ja mineraloogia)
Vanemuise 46-249
Margit Hirv
loodushariduse spetsialist
MSc (botaanika ja mükoloogia)
+372 523 9736 (7736)
Lai 40
Kersti Kihno
loodushariduse spetsialist
MSc (geoökoloogia)
Vanemuise 46
Kätlin Koser
sekretär-teabespetsialist
MA (klassiõpetaja)
+372 737 6076
+372 5310 1604
Vanemuise 46-303
Katrin Kolnes
administraator-teabespetsialist 0,85 k
+372 737 6077
Vanemuise 46
portreefoto
Mariia Bochkova
giid 0,2 k
MSc (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine)
Vanemuise 46
Elen Kontkar
loodushariduse spetsialist (tööleping peatatud) 0,8 k
MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia)
Sébastien David Langui
äriarendaja
+372 737 4887
+372 5193 2005 (4887)
Narva mnt 18–4004
Triinu Lööve
eelinkubatsiooni juht
MA (juhtimis- ja digikommunikatsioon)
+372 737 4807
Narva mnt 18-4009
Rainis Venta
tehnoloogiasiirde ekspert 0,75 k
PhD (biomeditsiini tehnoloogia)
+372 5344 4041
Narva mnt 18-4004
Relika Alliksaar Williams
teadmussiirde ekspert
+372 737 4804
+372 521 4876 (4804)
Narva mnt 18-4004
Reet Adamsoo
intellektuaalse omandi valdkonna jurist
+372 737 6202
+372 504 0719 (6202)
Narva mnt 18-4008-B
Ülle Jagomägi
ettevõtlussuhete juht
+372 737 4888
+372 5333 0227 (4888)
Narva mnt 18-4006
Alar Tõru
partnerlussuhete koordinaator
+372 505 2783 (3783)
Narva mnt 18-4006
Kadri-Ann Mägi
kogukonna koordinaator
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 5428 0850 (3161)
Narva mnt 18-4011
Kristin Kink
teadmussiirde spetsialist
+372 5351 1950
Narva mnt 18-4004
Ly Kütt
tugisüsteemide assistent
+372 737 4805
Narva mnt 18-4011
Käroliin Müür
ettevõtlussuhete spetsialist
+372 737 4806
Narva mnt 18-4007
Alina Paas
intellektuaalomandi analüütik (tööleping peatatud)
MA (infotehnoloogiaõigus)