Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Jakobi 2, IV korrus
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5221
Liina Lindström
Liina Lindström
instituudi juhataja
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
instituudi arendusjuht
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Tiia Margus
Tiia Margus
koordinaator
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Jakobi 2-433
Liina Lindström
Liina Lindström
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Karl Pajusalu
Karl Pajusalu
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
PhD (soome-ugri keeled)
+372 526 7733 (6124)
Jakobi 2-425
Pire Teras
Pire Teras
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-411
Sulev Iva
Sulev Iva
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Katrin Kern
Katrin Kern
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
Triin Todesk
Triin Todesk
lõunaeesti keelte teadur
PhD (uurali keeled)
Jakobi 2-430
Kelli Pekkenen
keeleteaduse nooremteadur
mag (euroopa ja ameerika nüüdiskeeled ja -kirjandus)
Jakobi 2-431
Patrick Juho-Ville O'Rourke
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Axel Carsten Jagau
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (soome-ugri filoloogia)
Jakobi 2-445
Kristiina Vaik
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
MA (arvutilingvistika)
Jakobi 2-404
Elisabeth Kaukonen
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,65 k
MA (eesti keel)
Rodolfo Basile
Rodolfo Basile
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-431
Carl Eric Simmul
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,9 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-431
Andra Rumm
Andra Rumm
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)
Helen Plado
Helen Plado
eesti keele lektor (tööleping peatatud)
PhD (eesti keel)

Foneetika labor

Pärtel Lippus
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-408
Tuuli Tuisk
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-409
Katrin Leppik
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2–409

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Tiit Hennoste
Tiit Hennoste
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-407
Piret Upser
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-406

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Riina Reinsalu
Riina Reinsalu
eesti keele tekstiõpetuse lektor (tööleping peatatud)
PhD (eesti keel)

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Eva Saar
koordinaator (tööleping peatatud) 0,3 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Gerson Klumpp
Gerson Stefan Klumpp
osakonna juhataja, soome-ugri keelte professor, eesti keele ja soome-ugri keelte magistriõppe programmijuht
Dr. phil. (soome-ugri filoloogia)
+372 737 6537
Jakobi 2-415
Petar Dimitrov Kehayov
läänemeresoome keelte professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-419
Elena Markus
Elena Markus
läänemeresoome keelte kaasprofessor
knd (filoloogia)
Jakobi 2-405
Miina Norvik
Miina Norvik
läänemeresoome keelte lektor
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-445
Krisztina Toth
ungari keele külalislektor
mag (ungari keel ja kirjandus)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Margit Kuusk
Margit Kuusk
soome keele ja kultuuri õpetaja
MA (läänemeresoome keeled)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Eva Saar
läänemeresoome keelte teadur
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Iuliia Zubova
Iuliia Zubova
fennougristika nooremteadur
MSc (fundamentaalne ja rakenduslingvistika)
Jakobi 2-418
Merit Niinemägi
saami keelte nooremteadur 0,6 k
MA (soome-ugri keeled)
Jakobi 2-418
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Renate Pajusalu
Renate Pajusalu
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-403
Ilona Tragel
üldkeeleteaduse kaasprofessor
PhD (üldkeeleteadus)
526 4065 (3356)
Jakobi 2-442
Kadri Muischnek
Kadri Muischnek
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
PhD (eesti keel)
+372 737 6544
Jakobi 2-426
Ann Veismann
Ann Veismann
eesti ja üldkeeleteaduse lektor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppe programmijuht
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-402
Helen Hint
Helen Hint
väljendusoskuse lektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6022
Jakobi 2-430
Maria Reile
Maria Reile
eksperimentaalpragmaatika teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Mari Aigro
Mari Aigro
morfosüntaksi teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-430
Piia Taremaa
Piia Taremaa
üldkeeleteaduse teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Aimi Pikksaar
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Johanna Kiik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,9 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Agu Bleive
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,1 k
MA (soome-ugri keeled)
Jakobi 2-439
Heili Orav
Heili Orav
üldkeeleteaduse teadur (tööleping peatatud) 0,1 k
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6143
Birute Klaas-Lang
Birute Klaas-Lang
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor
knd (filoloogia)
+372 737 5225
+372 506 9749 (5225)
Jakobi 2-434
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
psühholingvistika kaasprofessor
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Kadri Koreinik
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Jakobi 2-416
Maarika Teral
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-436
Raili Pool
Raili Pool
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
+372 737 5307
Jakobi 2-437
Maigi Vija
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
MA (eesti keel)
Jakobi 2-429
Tiina Kikerpill
eesti keele teise keelena didaktika nooremlektor 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-436
Aive Mandel
eesti keele teise keelena nooremlektor
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-429
Laura Kirss
keelehariduspoliitika nooremteadur 0,2 k
MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
Katrin Mikk
keeleteaduse nooremteadur
MA (andragoogika)
Jakobi 2-436
Kati Käpp
keeleteaduse nooremteadur
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Mari-Liis Korkus
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,65 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-431
Ülle Niin
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5227
Jakobi 2-432
Kulla Mellov
muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Jakobi 2-437
Katrin Leppik
Katrin Leppik
täiendkoolituse projektijuht 0,4 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-409
Diana Vender
keeleteaduse nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (keeleõpetaja mitmekeelses koolis)
Joshua Wilbur
Joshua Wilbur
digitaalse lingvistika lektor
Dr. phil. (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-417