Kestliku arengu keskuse fookusteemad

Kestliku arengu sõlmküsimused hõlmavad keerukate ühiskondlike, kultuuriliste, ökoloogiliste ja ka tehnoloogiliste süsteemide muutmise vajadust. Käsitleme neid küsimusi terviklikult, ülikooli kõigi nelja valdkonna, muuseumide ja üliõpilaste koostöös, nii teadus- kui ka õppetöö kaudu. Kestliku arengu keskuse eksperdid selitavad fookusteemasid, millel algatada sihipäraseid erialadevahelisi arutelusid ja uuringuid. Esmase ideekorje järel oleme piiritlenud neli suuremat probleemikimpu.

Esitame need siin kokkuvõtva joonisena mõtete ärgitamiseks ja koostöö ergutamiseks, mitte kellegi välistamiseks või jäikade raamide seadmiseks. Osa teemade käsitlemisel on olemas pikem kogemus ja valminud on ka konkreetsemad projektid-algatused. Kestlike majandussüsteemide debatt on Eestis alles algusjärgus.

Joonise keskosas on läbivad teemad, mille kaudu saame arendada sisulist valdkondadevahelist koostööd. Näiteks terviklikuks ruumiplaneerimiseks on olulised nii hoonete energiatõhusus, transpordivõrgustik, loodushüvede säilitamine ja taastamine, süsinikdioksiidi heitmete vähendamine kui ka avaliku ruumi kättesaadavus ning kvaliteet eri inimeste, sh haavatavate rühmade jaoks.

Image
Kestlik areng