Autor:
Pixabay

Koostööst huvitatule

Kui soovid keskuse ettevõtmistega kursis olla, siis hoia pilk peal ülikooli infokanalitel (veebileht ja Facebook).

Võta meiega ühendust, kui oled...
 

  • ... teadlane, kes otsib ülikoolist partnereid erialaülesesse projekti, mille ülesanne on lahendada mõnda kestliku arengu probleemi. Oled oodatud meie ekspertidele märku andma ka oma huvist liituda lähitulevikus mõne taotlusega, mis toetab kestliku arengu püüdlusi;
  • ... ülikooli liige, kes soovib kaasa aidata ülikooli (töö)keskkonna edendamisele kestliku arengu vaimus;
  • ... kraadiõppur, kes soovib oma uurimistööga aidata kaasa kestliku arengu eesmärkidele erialaüleses meeskonnas;
  • ... tudeng, õppejõud või programmijuht, kes näeb võimalusi, et luua või arendada kestliku arengu vallas erialaülest kursust, aga ka seda ülikoolis paremini nähtavaks muuta;
  • ... ettevõtte või ametiasutuse esindaja, kes selleks, et panustada kestlikku arengusse, vajab mitme eriala teadlaste abi, otsib sobivat kõneisikut või eksperti, näeb võimalusi kaasata tudengeid süstemaatiliselt kestliku arengu probleemide lahendamisse;
  • ... mures ühiskonna arengute pärast ja leiad, et Tartu Ülikool saab mõnel kitsamal teemal algatada või toetada ühiskondlikku arutelu, aga ka luua teadlaste endi aruteluruumi.