#kestlikkus
Vikatiga niitmine Tallinna Botaanikaaias_autor Katre Liiv

Kliimamuutused ja Eesti: mida peab teadma ja mida ette võtma

#ettevõtlus #kestlikkus
Puidujäätmete väärindamine

Seminaril „Puidu väärindamise tulevik“ tutvustatakse puidutööstuse uudseid tehnoloogiaid

#kestlikkus
Sohu vajunud Drinerlo kirik Twente ülikoolilinnakus.

Maateadlane Antti Roose: Kliimakindlust ei ole olemas, on kliimariskid ja on vääramatu jõud

#kestlikkus
Värvilised ümbrikud_allikas Canva

Kestlikkuse infokiri pakub ülevaadet eri teadusvaldkondade teadusuudistest ja üritustest

Kestliku arengu keskus

Kestliku arengu keskus on Tartu Ülikooli valdkondadevaheline koostööplatvorm, mis toob kokku Tartu Ülikooli teadlased, üliõpilased ja teadmuse, et aidata leida tasakaalupunkt Maa taluvuspiiride ja inimese heaolu vahel. Selleks edendame keskkonnahoidu, ühiskonna tasakaalus arengut ja inimese heaolu toetavat teadus-, õppe- ja arenduskoostööd ülikoolis. Samuti toetame kestliku arengu alast teadmussiiret ja ühiskondlikku arutelu.

Tutvu keskusega lähemalt

Kuidas mõista kestlikku arengut?

Keskuse fookusteemad

Teadus ja õpe eri valdkondade koostöös

Tartu Ülikooli teadlased aitavad eri teadusvaldkondade koostöös kaasa ühiskonna ees seisvate keerukate probleemide ära tundmisele, ennetamisele ja lahendamisele. Selleks, et vastavad oskused jõuaksid läbi ülikoolihariduse ka ühiskonda, oleme lõiminud eri valdkondi siduvad käsitlused ka õpeainetesse. Kestliku arengu keskus toetab valdkondadevahelist koostööd nii teadus- kui õppetöös.

Teadus kestliku arengu heaks

Kestlikkuse teemad õppeainetes

Teadmistepõhine ühiskond

Kestliku arengu keskus on partner avalikule sektorile, et teaduspõhiselt lahendada ühiskondlikke probleeme ning kujundada kestlike arengu eesmärke toetavat poliitikat. Toetame avalikku arutelu kestliku arengu teemade paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks.

Ettepanekud eelnõu „Rohepöörde tegevusplaan 2023-2025“ täiendamiseks

Toetame ülikooli kui kestliku organisatsiooni terviklikku arengut

Tartu Ülikool on kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon, mis liigub avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Kestliku arengu keskus nõustab ka ülikooli kui organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.

Tutvu kestliku ülikooli tegevusega

Koostööst huvitatule

Kestlikkuse infokiri

#kestlikkus #teadus #meist mujal
Tartu Ülikooli teadlased otsivad võimalusi, kuidas puiduprügi põletamise asemel see sünteetilise bioloogia abil hoopis kasulikuks muuta.
01.06.2023
#teadus #meist mujal
Mitmete piimatoodete valmistamisel tekkivale hapuvadakule kasutusvõimalusi otsinud teadlased muutsid selle joogikõlbulikuks ja kasulikuks tervisejoogiks.
31.05.2023
#ettevõtlus #kestlikkus #uudis
8. juunil algusega kell 10 toimub Tallinnas Ülemiste City Öpiku maja Galaktika ruumis seminar „Puidu väärindamise tulevik“, mis tutvustab puidu ja puidujäätmete väärindamise uudseid tehnoloogiaid.
29.05.2023
#kestlikkus #meist mujal
Tartu Ülikooli keemikud löövad kaasa Eesti vesinikupäevadel.
24.05.2023