Teadus kestliku arengu heaks

Tartu Ülikooli teadustöö aitab kaasa paljude üleilmsete sõlmprobleemide lahendamisele. Allolev joonis annab ülevaate kestliku arengu eesmärkidega seonduvatest Tartu Ülikooli teaduspublikatsioonidest, mis on avaldatud aastatel 20172022, ja kirjeldab nende mõjukust asjaomaste teadustööde üleilmse keskmise suhtes. Parempoolne skaala näitab, mitu korda mõjukam on Tartu Ülikooli teadustöö maailma keskmisest iga arengueesmärgi piires. 

Image
Teadus kestliku arengu heaks

Allikas: Scival.com

„Eesti 2035“ arengusihtide toetamine

Ida-Virumaa õiglase ülemineku toetamine

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Naised

Tartus luuakse Läänemere maade naisajaloo võrgustik

rõõmus laps sai süsti

Inimese vaktsineerimisvalmidust ennustavad kümned isiksuseomadused