Kestliku arengu keskus

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus arendab kestliku arengu teemadel erialadevahelist süvendatud koostööd. Analüüsime ühiskonna ees seisvaid probleeme, kasutades eri teadusharude mõisteid ja meetodeid ning otsides ühiseid arusaamu. 

Kestliku arengu sõlmküsimused hõlmavad keerukate ühiskondlike, kultuuriliste, ökoloogiliste ja ka tehnoloogiliste süsteemide muutmise vajadust. Näiteks on raske leida tervikliku ruumiloome ja Ida-Virumaal toimuva õiglase ülemineku teemadel arusaamist ja sobivaid lahendusteid ainult ühe distsipliini piires. Käsitleme neid ja teisi küsimusi ülikooli kõigi nelja valdkonna, muuseumide ja üliõpilaste koostöös, ühise teadmusloome ning teadus- ja õppetöö kaudu.

  • Algatame ja viime kestliku arengu teemadel ellu uusi mitut teadusharu hõlmavaid teadus- ja arendusprojekte.
  • Oleme partneriks avalikule ja erasektorile poliitikakujunduses, innovatsioonis ja arendustöös, pakkudes rakendusuuringuid ja head nõu.
  • Toetame kestlikku arengut käsitlevate õppeainete väljatöötamist ja õppekavade arendust.
  • Arendame rahvusvahelist koostööd.
  • Edendame ühiskondlikku arutelu.
  • Toetame ülikooli kui kestliku organisatsiooni terviklikku arengut.

Keskus on loodud 2022. aasta novembris konsortsiumina, mis ühendab kõik ülikooli akadeemilised valdkonnad: humanitaarteadused ja kunstid; loodus- ja täppisteadused; meditsiiniteadused ning sotsiaalteadused. Konsortsiumi asutajaliikmed on ka Tartu Ülikooli muuseum, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.

 

Kestliku arengu keskuse fookusteemad

Kestliku arengu keskuse eksperdikogu

Koostööst huvitatule