Sillamäe

Algas Ida-Virumaa õiglase ülemineku siirdeprotsesside seire

Kaspar Valgepea

Euroopa teadusgrant hõlbustab mikroobsete rakuvabrikute abil kasulike kütuste ja kemikaalide tootmist

ÜTI

Meediastumise uurimisrühm koostas digipädevuse edendamise veebivaramu

Foto on dekoratiivne

Õiglase ülemineku fondi toel saab iga seitsmes Ida-Viru tööealine osaleda tasuta täienduskoolitusel

Kestliku arengu keskus

Kestliku arengu keskus on Tartu Ülikooli valdkondadevaheline koostööplatvorm, mis toob kokku Tartu Ülikooli teadlased, üliõpilased ja teadmuse, et aidata leida tasakaalupunkt Maa taluvuspiiride ja inimese heaolu vahel. Selleks edendame keskkonnahoidu, ühiskonna tasakaalus arengut ja inimese heaolu toetavat teadus-, õppe- ja arenduskoostööd ülikoolis. Samuti toetame kestliku arengu alast teadmussiiret ja ühiskondlikku arutelu.

Tutvu keskusega lähemalt

Kuidas mõista kestlikku arengut?

Keskuse fookusteemad

Teadus ja õpe eri valdkondade koostöös

Tartu Ülikooli teadlased aitavad eri teadusvaldkondade koostöös kaasa ühiskonna ees seisvate keerukate probleemide ära tundmisele, ennetamisele ja lahendamisele. Selleks, et vastavad oskused jõuaksid läbi ülikoolihariduse ka ühiskonda, oleme lõiminud eri valdkondi siduvad käsitlused ka õpeainetesse. Kestliku arengu keskus toetab valdkondadevahelist koostööd nii teadus- kui õppetöös.

Teadus kestliku arengu heaks

Kestlikkuse teemad õppeainetes

Teadmistepõhine ühiskond

Kestliku arengu keskus on partner avalikule sektorile, et teaduspõhiselt lahendada ühiskondlikke probleeme ning kujundada kestlike arengu eesmärke toetavat poliitikat. Toetame avalikku arutelu kestliku arengu teemade paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks.

Poliitikakujundajale

Toetame ülikooli kui kestliku organisatsiooni terviklikku arengut

Tartu Ülikool on kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon, mis liigub avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Kestliku arengu keskus nõustab ka ülikooli kui organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.

Tutvu kestliku ülikooli tegevusega

Koostööst huvitatule

Kestlikkuse infokiri

#teadus #pressiteade
Euroopa Teadusnõukogu väljakujunenud teadlase grandi saanud Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Carlos Pérez Carmona võtab vaatluse alla taimede tunnuste muutused eri keskkonnatingimustes.
19.02.2024
#teadus #uudis
Veebivaramus on praktilised õppe- ja teabematerjalid, mis kutsuvad noori oma digioskusi proovile panema.
12.02.2024
#teadus #pressiteade
Tartu Ülikooli gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor Kaspar Valgepea asub Euroopa Teadusnõukogu grandi toel avardama arusaamist heitgaase söövatest bakteritest.
04.02.2024
#teadus #meist mujal
Veres ringlevad valgud ja osakesed võivad peagi avada võimaluse sünnimärkidest lähtuvate kasvajate märkamiseks, mis aitaks tasahilju tekkivale vähile juba varakult jälile saada.
30.01.2024